Om Mulighetsbanken

Mulighetsbanken er et tilbud til alle arbeidssøkende i Bergensregionen.

I 2019 vil vi ha et spesielt fokus på personer med innvandrerbakgrunn og ledere i bedrifter som ønsker å satse på mangfold. Det vil løpende legges ut informasjon på mulighetsbanken.no og Facebook om aktuelle arrangementer som kan bidra til inspirasjon, motivasjon, kunnskap og bygge nettverk.

Mulighetsbanken er et samarbeid mellom Bergen kommune, Fellesforbundet, NAV, Hordaland fylkeskommune, NITO, NHO, LO, TEKNA og Bergen Næringsråd.