Mangfoldsledelse

Workshop i mangfoldsledelse ledet av Seema V/ Loveleen Brenna

Kostnad: Gratis

Sted: Grand konferanse- og festlokaler

Arrangør: Bergen Næringsråd