Inkludering – et ledelsesansvar

Ressursgruppe Mangfold og inkludering i Bergen Næringsråd tar initiativ til et frokostmøte om mangfold og inkludering og vil bygge arrangementet rundt Petter Stordalen som keynote speaker.

Kostnad: Gratis

Sted: Grand konferanse og festlokaler

Som deltaker av Mulighetsbanken får du delta på Bergen Næringsråds frokostseminarer uten å betale en krone.

Ved påmelding, skriv Mulighetsbanken under feltet bedrift.