Viderefører Mulighetsbanken

Tilbudet til arbeidssøkende i Bergensregionen vil fortsette, men lave arbeidsledighetstall gjør at Mulighetsbanken endrer form fra ukentlige møter til konkrete tiltak og prosjekter i 2019.

Mulighetsbanken startet opp i mai 2017, og har vært et ukentlig tilbud til arbeidssøkende i Bergensregionen. Gjennom aktiviteter som foredrag, workshops og kurs har deltakerne fått motivasjon og inspirasjon, samt orientering fra bedrifter med ledige stillinger. Tiltaket er et samarbeid mellom Bergen kommune, NAV, Fellesforbundet, Hordaland fylkeskommune, NITO, NHO, LO, TEKNA og Bergen Næringsråd.

Endrer form
Basert på lave arbeidsledighetstall, som nå nesten er tilbake på 2014-nivå, har en samstemt styringsgruppe besluttet at det ikke lenger er behov for å videreføre dagens opplegg, men en ønsker å fortsette det gode samarbeidet mellom aktørene i prosjektet. De ukentlige møtene avvikles til fordel for målrettede prosjekt rettet mot ulike grupper arbeidssøkende.

I 2019 vil Mulighetsbanken rette innsatsen mot:

  • Integrering av innvandrere og fremmedspråklige i arbeidslivet
  • Aktiviteter for å motvirke frafall i videregående skole
  • Behovsstyrte møter ved at aktører kan mobilisere tiltak eller prosjekt
  • Målrettede arrangement med prosjektressurser fra Bergen kommune, NAV, Hordaland Fylkeskommune m.fl.
  • Gjennomføring av «Arbeidssøkernes uke»

God tilbakemelding fra brukerne
Bergen kommune og Bergen Næringsråd har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant møtedeltakerne i Mulighetsbanken. Deltakerne gir en generell positiv tilbakemelding på tiltakene, og fremhever særlig at det har vært mange aktuelle tema og gode foredragsholdere. Flere etterspurte mulighet for diskusjoner og medvirkning. Det vil styringsgruppen ta med i det videre arbeidet.